MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar

İşbu sözleşme, www.manim.me (“Finans Platformu”) sahibi ve işletmecisi MANİM FİNANS TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (“Yüklenici”) ilewww.manim.com.trFinans Platformu yazılım sistemlerine üye olan kullanıcısı (“Üye”) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Üye, www.manim.me Finans Platformu üyesi olarak, işbu Sözleşmenin tamamını ve ayrılmaz bir parçasını oluşturan eklerini okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜKLENİCİ
Unvanı:MANİM FİNANS TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Adres: Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı No:12 Rumeli Hisarı, Hisar Üstü Nispetiye Caddesi Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü No:5 Kapı No:102, 34342 Sarıyer/İstanbul

Vergi No: 6121183371
E-posta : info@manim.me

Tel:  +90 (0212) 358 07 82

ve

ÜYE
Adı ve Soyadı :
Şirket Unvanı :
TCKN veya Vergi No:

E-posta:

Tel:

2.Tanımlar

Yüklenici: MANİM FİNANS TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ni,

Yazılım: www.manim.me Finans Platformu

Üye(ler): manim.me Finans Platformuna giriş yapan kullanıcılar ile yüklenici tarafından belirlenen yöntemlerle manim.me Finans Platformuna kayıt olan ve manim.me Finans Platformunda sunulan hizmetlerden işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya gerçek kişi tarafından temsil edilmek kaydıyla tüzel kişiyi (kişileri),

Sisteme Kayıt Bilgileri: Üyenin, yalnızca Üye tarafından bilinen, manim.me Finans Platformu’na erişimini sağlayan, e-posta, parola ve/veya şifre ve diğer bilgilerini,

Gizlilik Politikası: manim.me Finans Platformunda erişilebilen ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikasını (Privacy Policy),

Mesafeli Satış Sözleşmesi: manim.me Finans Platformu’na ücretli üyelik esnasında veya bir hizmet satın alınırken Üye tarafından onaylanan mesafeli satış sözleşmesini,

Hizmet(ler): Yüklenici veya yüklenicinin çözüm ortakları tarafından manim.me Finans Platformunda veya manim.me Finans Platformu dışında sunulan tüm hizmetleri ve gayrimaddi malları,ifade etmektedir.

3.Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, Yüklenici veya Yüklenicinin çözüm ortakları tarafından manim.me Finans Platformunda veya manim.me Finans Platformu dışında sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4.Sözleşme Konusu Hizmetler

Yüklenici veya Yüklenicinin çözüm ortakları tarafından manim.me Finans Platformunda veya manim.me Finans Platformu dışında sunulan hizmetlerin türleri, özellikleri, süresi ve vergiler dahil satış bedelleri işbu Sözleşmenin ekinde ve manim.me Finans Platformunda belirtildiği gibidir.

5.Ödeme

Üye, manim.me Finans Platformunda beyan edilen ücretleri, manim.me Finans Platformunda yer alan şartlarla tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında satın aldığı hizmetlerden faydalanabilecektir.

Yüklenici tarafından sunulan hizmetlere ilişkin ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi ile gerçekleştirilebilir.

Üyelik veya satın alınan hizmet süresi boyunca ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Üyenin yeni üyelik döneminin başlamasıyla ya da hizmeti yeniden satın almasıyla geçerli olacaktır.

Yüklenici veya ilgili mevzuat gereği yeterlilik sahibi üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için üyenin kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

Üye, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla Manim Finans Teknolojileri A.Ş.’ye aktarılmasına ve Manim tarafından https://www.manim.me/gizlilik-politikasi/adresindeki Gizlilik Politikasının en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

6.Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Üye, üyeliği süresince, Yüklenicinin hizmetlerinden faydalanırken ve manim.me Finans Platformundaki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, manim.me Finans Platformunun ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

manim.me Finans Platformuna üye olabilmek için, işbu sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı için kullanıcının üyeliğinin daha önceden iptal edilmemiş olması gerekmektedir. Üyeliği daha önce iptal edilmiş kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır.

Üye, Yüklenicinin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde sisteme bırakmış olduğu üyelik ve kişisel bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait kişisel/gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yüklenici olacağını ve bu sebeple Yükleniciden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

Üye, Yükleniciden izin almadığı durumlarda, manim.me Finans Platformunda yer alan içerikleri öğrenme amaçlı olarak kullanmak dışında hiçbir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, ücretli veya ücretsiz dağıtamaz ve başka web sitelerinde yayınlayamaz ya da paylaşamaz.

Üyelerin, manim.me Finans Platformu aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (e-posta, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Yüklenicinin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Üyenin kişisel bilgisayarında oluşabilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı üyenin kendisine aittir. Oluşabilecek zararlardan dolayı Yükleniciden maddi veya manevi herhangi bir tazminat talep edilmeyecektir.

Üye, kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye, üyelik bilgilerindeki değişikliklerin gerçeğe uygun olduğunu ve tüm sorumluluğunu aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yüklenicinin, Üyeler tarafından manim.me Finans Platformuna iletilen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.Üyelik

 • Her manim.me Finans Platformu üyesi, e-posta adresinin kullanıldığı kullanıcı adı ile şifreye sahip olur.
 • Kullanıcı adı olarak kullanılan e-posta adresleri her üyeye özeldir ve aynı e-posta adresi farklı üyeler tarafından kullanılamaz.
 • Her üyenin üyelik girişi gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir.
 • Şifre sadece ilgili üyenin bilgisi dâhilindedir. Şifresi unutulduğu takdirde Yüklenici, talep üzerine Üyenin manim.me Finans Platformunda kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla üyenin kendi sorumluluğundadır ve Yüklenici şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • Üye, paket satın aldıktan ve ücreti tahsil edildikten sonra derhal manim.me Finans Platformuna erişimi sağlanır ve satın aldığı paket veya hizmetler kendisine internet üzerinden teslim edilmiş olur. Üyeye herhangi bir fiziksel ürün gönderilmeyecek olup, üye bunu kabul beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Üye, satın aldığı üyelik paketi içerisinde yer alan hizmetlerin erişimine hak kazanır.
 • Satın alınan hizmetlerin bazıları manim.me Finans Platformu dışında verilebilir. Söz konusu hizmetlerin sunumu, Üyenin tabi olduğu üyelik veya hizmet süresi dikkate alınarak Yüklenici ve Üye tarafından birlikte planlanır ve yerine getirilir.
 • Yüklenici, üyelerini Yüklenici veya yüklenicinin çözüm ortakları tarafından sunulan yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Üyelere sosyal medya kanalları dahil olmak üzere üyelerin Yüklenici ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilir.
 • Hizmetlerin kullanılması ile oluşacak verilerin ve bilgilerin tüm fikri haklarına Yüklenici sahiptir. Yüklenici, söz konusu bilgilerle üyelik bilgilerini açıklamadan raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu gizli rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.
 • Üyeler, Yüklenicinin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Yüklenici doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği Yüklenici tarafından iptal edilebilir.
 • Üyelerin kurallara ve sözleşmeye aykırı davranması halinde, Yüklenicinin gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi üyelik veya hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.
 • Her üye, hak sahibinin yazılı izni olmadıkça, Yüklenicinin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki manim.me Finans Platformu dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Yüklenicinin veya üçüncü şahısların doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararına yol açacak eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri manim.me Finans Platformu üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Yüklenici doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8.Yüklenicinin Hak ve Yükümlülükleri

Yüklenici sunduğu hizmetleri ve içeriklerini her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Yüklenici bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Yüklenicinin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Yüklenici tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Yüklenici tarafından yapabilir. Yüklenici tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

Yüklenici, manim.me Finans Platformunda yer alan üye bilgilerini, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

Üyenin, üyelik kayıt işlemleri sırasında verdiği bilgiler, manim.me Finans Platformunun reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Bilgilerinin kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini …………….@manim.me adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde bilgileri reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.

9.Üyeliğin Özel Şartları

Belirli bir ücret karşılığında üye olunması neticesinde üyeler manim.me Finans Platformuna ve diğer Yüklenici hizmetlerine erişim ve kullanım hakkı kazanır. Üye manim.me Finans Platformunda yer alan üyelik paketlerinden dilediğini satın alarak paket kapsamında yer alan hizmetlerden faydalanabilir. Üye sadece satın aldığı üyelik paketi içerisinde yer alan hizmetlere erişebilir, ancak bu durum diğer üyelik paketlerini veya hizmetleri satın almasına engel değildir. Ücret tahsil edilirken Üyenin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan Yüklenici sorumlu değildir. Çalıntı kredi kartıyla yapılan alışverişler, yetkisiz kullanılan kredi kartlarının sorumlukları tamamen bilgileri kullanan üyelere aittir. Bu tür işlemlerden ortaya çıkacak olan yasal sorumluluklar ve tazminatlar ile ilgili üye sorumludur; Yüklenicinin herhangi bir yasal sorumluluğu yoktur. Talep edilmesi durumunda bu bilgileri kullanan üyelerin bilgileri, resmi kurumlara verilecektir.

Üyelik paketi veya hizmet satın alan her Üye için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser ve üyenin posta adresine gönderir. Fatura e-fatura olarak üyenin manim.me Finans Platformunda kayıtlı e-posta adresine gönderilebilir. Fatura ulaşmadığı takdirde üye, info@manim.me adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların adresine gönderilmesini talep edebilir. Satışa sunulan üyelik paketlerinin veya hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme hakkı ve yükümlülüğü Yükleniciye aittir.

10.Üyelik İptali

Üyeler, üye oldukları tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde sebep bildirmeksizin üyeliğinin iptalini isteyebilir. Üyelik iptali yapıldığı takdirde, sunulan hizmetlerin elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallardan veya tüketicinin onayı ile derhal ifasına başlanan hizmetlerden olması nedeniyle ödenen tutarların iadesi yapılmaz. Herhangi bir sebeple üyeliğini iptal eden üye, manim.me Finans Platformuna tekrar üye olması halinde satın alacağı üyelik paketine ilişkin ücreti ödemekle yükümlüdür.

11.Cayma Hakkı

Üye; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Yükleniciye bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Üyeye aittir. Üye, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Yükleniciye iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) Üçüncü kişiye veya üyeye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b)İade formu,
c) Yüklenici, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve üyeyi borç altına sokan belgeleri üyeye iade etmekle veya toplam bedelin üyenin manim.me Finans Platformu üzerindeki hesabına eklenerek Yüklenici tarafından sunulan başka hizmetlerde kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. Üyeye bedelin iade edilmesi veya manim.me Finans Platformu üzerindeki hesabına eklenmesi Yüklenicinin takdiri ve sorumluluğu altındadır.
Yüklenici tarafından sunulan hizmetlerin elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallardan veya tüketicinin onayı ile derhal ifasına başlanan hizmetlerden olması nedeniyle cayma hakkı kullanılamaz.

12.Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

Üye, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda ve temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini üyeden talep edebilir ve her koşulda üyenin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, üye, borcun gecikmeli ifasından dolayı Yüklenicinin uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13.Fikri Mülkiyet Hakları

manim.me Finans Platformunun tasarım, metin, imge, yazılım kodları ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “Yüklenicinin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) Yükleniciye ait ve/veya Yüklenici tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, manim.me Finans Platformu içeriklerini ve telif haklarına tabi çalışmaları yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Yükleniciye erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Yükleniciden talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Yüklenicinin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Yüklenicinin; manim.me Finans Platformundan sağlanan hizmetleri, manim.me Finans Platformunda yer alan bilgileri ve Yüklenicinin mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, Yüklenici ticari markaları, manim.me Finans Platformunun ticari görünümü veya manim.me Finans Platformu vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak ve ticari bilgiye yönelik tüm hakları saklıdır.

14.Sözleşme Değişiklikleri

Yüklenici, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

15.Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Yüklenici işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Yüklenici için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Yükleniciden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Yüklenicinin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

16.Yüklenicinin Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Yüklenicinin kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Yükleniciyi yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

17.Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Kocaeli (Gebze) Mahkemeleri, İcra Daireleri ve uygulanabilir olduğu durumlarda Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

18.Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Yüklenici, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve manim.me Finans Platformu içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üye fesih sebebiyle Yüklenicinin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

19.Yenileme

Üye tarafından üyeliğin veya satın alınan hizmetin süresinin bitiminden iki hafta öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece üyelik veya satın alınan hizmet ücret güncellemeleri dikkate alınarak aynı koşullarda otomatik olarak yenilenecektir.

20.Son Hükümler

Ekleri, işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşme ile ekleri arasında uyuşmazlık olduğunda işbu Sözleşme, Sözleşmede düzenlenmeyen hallerde ise ekleri dikkate alınır.

21.Yürürlük

İşbu Sözleşme Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.